1. De F.V. “Komedia” heeft haar uitbatingszetel te 8500 Kortrijk, Budastraat 13, België, BTW BE 0844.335.708, tel +32 (0)494/061.985, komedia@live.be.
 2. Al onze merchandising welke op onze website wordt verkocht, gebeurt onder onderstaande voorwaarden, waar niet kan van afgeweken worden, ook al heeft de klant andersluidende voorwaarden opgesteld. Alleen kan van huidige voorwaarden worden afgeweken door een bijzondere schriftelijke overeenkomst.
 3. Waar wij producten verkopen van hoogstaande kwaliteit wensen wij ten zeerste te benadrukken dat al onze producten volgens de strikte voorschriften van de fabrikant, hetzij aanbevelingen op onze website, dienen gebruikt/aangewend te worden, en wij geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden, voor welke schade ook, hoger dan het bedrag van de aankoopprijs van het product.
 4. Een klant welke kleurlenzen aankoop verklaart in eer en geweten aan de verkoper de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt en er kennis van te hebben dat dergelijke producten niet geschikt zijn voor jongeren beneden deze leeftijd.
 5. Ieder besteld product wordt verstuurd onmiddellijk na betaling van de koopprijs en de verzendingskosten, voor zover dit product bij ons in voorraad is.
 6. Alle in voorraad zijnde artikelen worden verkocht tegen de prijs op de website vermeld. Bij uitputting van de voorraad, of bij nabestelling wordt de klant verwittigd mocht er zich een eventuele prijsverhoging hebben voorgedaan, wat de klant binnen de 8 dagen nadat hij hiervan verwittigd werd, het recht heeft af te zien van zijn bestelling.
 7. Mocht binnen de 14 dagen na levering blijken dat één of meerdere van de door de klant aangekochte producten niet voldoen aan de door ons vermelde specificaties, zullen wij binnen dagen 30 na het terugsturen op Uw kosten van de één of meerdere van de door U aangekochte producten in hun oorspronkelijke staat, oorspronkelijke verpakking en voorzien van de oorspronkelijke etikettering, het door u betaalde bedrag terugbetalen op een door U aangeduide rekening, zonder kosten voor ons.
 8. Voor alle geschillen is alleen de Rechtbank van onze uitbatingzetel bevoegd, bij uitsluiting van iedere andere rechtsmacht.
 9. Eigendomsvoorbehoud: alle door ons geleverde goederen blijven volledig onze eigendom tot na volledige betaling door de klant.
 10. Onze facturen zijn betaalbaar, contant te Kortrijk.
 11. Alle klachten voor zichtbare gebreken dienen ons te worden geformuleerd, op straffe van niet ontvankelijkheid, binnen de acht dagen na leveringsdatum. Voor verborgen gebreken is de termijn binnen dewelke klachten nog ontvankelijk kunnen zijn, gesteld op één maand.
 12. Elke factuur of gedeelte ervan, niet betaald op vervaldag, brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest op van 10 %. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met 10 % met een minimum van 62,00 EUR en een maximum van 1.860,00 EUR zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 13. De website, ieder welkdanig onderdeel ervan, de software, vormgeving en huidige voorwaarden zijn de intellectuele eigendom van de F.V. KOMEDIA. Niets daaruit mag worden gekopieerd of gebruikt op straffe van gerechtelijke vervolgingen.

Komedia Klantenservice Contacteer ons Openingstijden
Wie zijn wij? Verzenden en retouren Komedia F.V. Maandag: gesloten
Veelgestelde vragen 14 dagen bedenktermijn Budastraat 13 Dinsdag: 10.00  tot 18.00
Algemene voorwaarden Veilig betalen B-8500 - Kortrijk, België Woensdag: 10.00  tot 18.00
Uw privacy, onze zorg Lijn 1: 0032 494 061 985 Donderdag: 10.00  tot 18.00
Lijn 2: 0032 484 456 355 Vrijdag: 10.00  tot 18.00
Onze promoties E-mail: info@komedia.be Zaterdag: 10.00  tot 18.00
BTW: BE 0844.335.708 Zondag: gesloten